เรื่องร้องเรียนเรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.11 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนเรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ดังนี้

---------.3-58_4.11

ส่วนวาระที่ 4.13 กรณีของผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดบริการผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก คือ

---------.3-58_4.13