เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.10 เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี สัญญาณไม่ชัด หลุดบ่อย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ดังนี้

---------.3-58_4.10