พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2555  ในวันที่ 21 มีนาคม 2555  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีข้อสังเกตต่อการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---------.------------.------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------