ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ ,ร่างหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในสองวาระ  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---------_-------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------_---------------------------_----------------

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่