ร่างกสทช.มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ในวาระที่ 5.7 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

20150219214546

ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 5.7 เช่นกัน จึงขอเปิดเผยความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------.---

 อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่