หลักเกณฑ์การเก็บรายได้เพื่อจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม,การยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 5.11 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
วาระที่ 5.16 การยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน
และวาระที่ 6.1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานดดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2556  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------

ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ก็ขอเปิดเผยความเห็นในวาระที่ 5.16 การยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชนไว้ดังนี้

20150219181159

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่