การจัดสรรคลื่นหรือใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 33/2555  วันที่ 5 กันยายน 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

33__2555__53