การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบ.เรียล ฟิวเจอร์ และบ.เรียล มูฟ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุมในวาระที่ 4.6 เรื่อง พิจารณาการขอความเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ และ บริษัท เรียล มูฟ  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้
4_2557_46