ความคืบหน้าการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4.1 เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
4_2557_411