เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557    กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในวาระที่ 4.14 เรื่องเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__414