ดีแทคขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  ขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__42