แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอพักการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4.1 เรื่อง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอพักการให้บริการ  ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  ซึ่ง  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557_41