แก้ไขรายงานการประชุมวาระ2

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  ในวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมนั้น  ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  ได้ทักท้วงและมีความเห็นว่าควรแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดความเห็นดังนี้

3_2557__------------2