การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของกรมตำรวจสื่อสาร

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 4.2 เรื่องการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 1228 ของกรมตำรวจสื่อสาร  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้
3_2557_42