ขอรับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลัก ของ 13 หน่วยงาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระที่ 4.1 เรื่องการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ของสิบสามหน่วยงาน ไว้มีรายละเอียดดังนี้
1_2577__41