การขอรับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลักของห้าหน่วยงาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.2 เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ของห้าหน่วยงาน  ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

1_2577__42