ทรูมูฟขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.4 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ด้านกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
1_2577__44