สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไข ระหว่างดีแทคกับทรู

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.9 เรื่องสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด   (วาระคงค้าง)   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนิือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

1_2577__49