สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบ.ทรูยูนิเวอร์แชล กับ บ.บริษัททรูมูฟ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.10 เรื่องสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระหว่างบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แชล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด  ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนิือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

1_2577__410