บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอให้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่  4.16 เรื่อง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนิือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

1_2577__416