ขยายเวลาเปิดให้บริการและขอยกเลิกให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Non Facilities Based MVNO

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.6 เรื่อง การขอขยายเวลาเปิดให้บริการและการขอยกเลิกการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ  Non Facilities Based MVNO  (วาระคงค้าง) ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

1_2557__46