ขอยุติการให้บริการ PCT

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่ 4.7 เรื่อง บจ.  เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น ขอยุติการให้บริการ PCT และยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ระเบียบวาระคงค้าง การประชุม กทค. ครั้งที่ 40/2556)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

1_2557__47