การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของ บ.แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.1 เรื่องการดำเนินการแก้ไขการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตที่นอกเหนือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

38_2556__41