บ.เพย์ เน็ตเวอร์ค ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 37/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมใน วาระที่ 4.2 เรื่องบริษัท เพย์ เน็ตเวอร์ค จำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (วาระคงค้าง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

37_2556__------------------------------