ทีโอที แจ้งยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองให้บริการเครือข่าย 3G กับบ365 คอมมูนิเคชั่น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 วาระที่ 5 เรื่องบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกบันทึกความเข้าใจ โครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G  กับบริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

36_2556__52