การนำส่งรายได้เพื่อใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกต ในวาระที่ 4.4 เรื่อง การพิจารณาคำอุทธรณ์ของบริษัทสามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการนำส่งรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมแก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

36_2556_44