บ.อคิวเมนท์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบฯ ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ในวาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัทอคิวเมนท์ จำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากมติของที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

36_2556_41