ทรูฯ ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 ในวาระที่ 4.11 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

32__2556_411