กสท ขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม และสัญญาผู้ใช้บริการของทรู มูฟและบ.ดิจิตอลโฟน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 ในวาระที่ 4.12 เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายโทรคมนาคมทางด้านเทคนิค และสัญญาผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

32_2556__412