วัดประสิทธิภาพและประเมินผลการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  วาระที่ 5.1 เรื่องงานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพและประเมินผลการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการสังคม   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้

31_2556__51