แนวทางปฏิบัติหน้าที่ตาม กม. ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร์

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 30/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา   ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อ วาระการประชุมที่ 4.1 เรื่องรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่งขอเปิดเผยรายละเอียดดังนี้
30_2556__41