บ.บลิส-เทลขอขยายระยะการเริ่มให้บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.4 (วาระคงค้าง) เรื่องการขอขยายระยะการเริ่มให้บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาตฯ และแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทบลิส-เทล จำกัด (มหาชน)  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
29_2556__44