บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.1 เรื่องบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี้
29_2556__41

ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ ได้ตั้งข้อสังเกตต่อวาระการประชุมนี้ไว้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
29_2556_41__2