ร้องเรียนดีแทค คิดค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผิดพลาด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556  ในวาระที่ 4.4 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัทโทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข….  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

27__2556_44