ร้องเรียนดีแทคคิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556  ในวาระที่ 4.3 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัทโทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555  ด้านกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

27_2556__431