การกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ในวาระที่ 4.4 เรื่องแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือการดำเนินการในลักษณะอื่นเป็นการเฉพาะราย ที่สมควรจะเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล (ปท.1) ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
25__2556__44