กรณี บ. สามารถไอโมบาย ขอยกเลิกคำขอยกเลิกใบอนุญาต

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556  วาระที่ 4.6 เรื่องบริษัท สามารถ ไอโมบาย จำกัด ขอยกเลิกคำขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง (บริการ medium-MVNO) และขอให้บริการต่อเนื่องตามการอนุญาตเดิม   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ในส่วนหมายเหตุวาระการประชุมดังนี้
22__2556__46