บ.สามารถไอโมบายขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และขอให้บริการต่อตามการอนุญาตเดิม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556  วาระที่ 4.9 เรื่องบริษัท สามารถ ไอโมบาย จำกัด ขอยกเลิกคำขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง (บริการ medium-MVNO) และขอให้บริการต่อเนื่องตามการอนุญาตเดิม   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
22__2556__49