การยกเลิกการใช้เลขหมายฯ พิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556  วาระที่ 4.17  เรื่องการยกเลิกการใช้เลขหมายฯ พิเศษ หมายเลข 1158 ของสำนักงานอัยการสูงสุด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
22__2556__417