ผลการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรคลื่นความถี่หริือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 4.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่หริือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ความเป็นจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
20_2556__43