ขยายข่ายสื่อสารTransmission Platform ผ่านดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 4.4 เรื่องแนวทางการอนุญาตขยายข่ายสื่อสารประเภท Transmission Platform ผ่านดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว และขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จำนวน 29 เครื่อง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็นไว้ดังนี้
19__2556__44