หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556  ในการพิจารณาวาระที่ 5.4 เรื่องผลการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

12__2556__54