การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่,คณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ฯลฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระที่ 4.17 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz คณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และคณะทำงานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
11_2556__417