คำคัดค้านขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัททรูกับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 4.3 เรื่องคำวินิจฉัยคำคัดค้านขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยข้อพิพาทที่ 2/2554 ระหว่างบริษัททรู อินเตอร์เนชั่นเเนล คอมมูนิเคชั่น จำกัด กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อวาระดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
7__2556__43