บ.ทรีเจ สเปเชียล ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 23 มกราคม 2556  ในวาระต่อเนื่องที่ 4.6 เรื่องบริษัท ทรีเจ สเปเชียล จำกัด ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2556__46