การกำกับดูแลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระที่ 5.1 เรื่องแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT  ย่าน 2.1 GHz  (วาระต่อเนื่องจากการประชุม กทค ครั้งที่ 10/2556)  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
16__2556__51