กรณีสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่ากำลังจะสิ้นสุด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2556 ในวาระที่ 4.3 กรณีสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGTAL PCN (Personal Communication Network) 1800  กำลังจะสิ้นสุด  ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการจำนวนมาก  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

8__2556__43