ตรวจสอบข้อเท็จจริงบ.บีเอฟเคที กรณีทำสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17  มกราคม 2556ในวาระที่ 4.1 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด กรณีการทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่  บนคลื่นความถี่ 800 MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นดังนี้
3__2556__41