ทดสอบระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง BWA ของบ.แอดวานช์ อินโฟร เซอร์วิส

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 46/2555  วันที่ 19 ธันวาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวาระที่ 4.1 เรื่องการขออนุญาตทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง BWA ในย่านความถี่ 2300 MHz กับการประยุกต์ใช้งานเพื่อประโยชน์สาธารณะของ บริษัทแอดวานช์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

46__2555__41