ยกเลิกการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของมูลนิธิป้องกันการต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 42/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 4.6 ยกเลิกการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1541 ของมูลนิธิป้องกันการต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย  (จท. )  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมจากความเห็นของที่ประชุมดังนี้
42__2555__46